W tym tygodniu Kangurki zapoznały się z położeniem Antarktydy, Arktyki oraz Grenlandii na kuli ziemskiej. Przedszkolaki pogłębiły swoją wiedzę na temat mroźnych krain oraz ich mieszkańców. Podczas zajęć dydaktycznych dzieci dostrzegały wpływ działalności człowieka na przyrodę, wykazywały się tolerancją i życzliwością wobec odrębności narodowych oraz dowiedziały się, jak należy pomagać zwierzętom i dbać o ich los. Biorąc aktywny udziału w zabawach tematycznych Kangurki rozwinęły sprawność manualną, poszerzyły umiejętności matematyczne i językowe.

ZOBACZ WIĘCEJ:

W karnawale nie nudzimy się wcale! Grupa „Owieczki”

Żółwiki w świecie barw i kolorów