Pierwsza pomoc- to niezwykle istotna rzecz, dlatego aby już od najmłodszych lat uświadamiać nasze pociechy zorganizowaliśmy dla wszystkich podopiecznych zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

W ramach organizowanych szkoleń zaprosiliśmy do naszych placówek  Pana Pawła Niedźwieckiego- ratownika medycznego, który uświadomił naszym podopiecznym, jak należy zadbać  o poszkodowanego.

Jak pomóc osobie nieprzytomnej?

Przedszkolaki uczyły się jak pomóc osobie nieprzytomnej zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe, pod jaki numer należy zadzwonić i w jaki sposób rozmawiać z dyspozytorem. Poznały także kolejność postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy. W trakcie prowadzonych zajęć nasi podopieczni nie tylko obserwowali w jaki sposób należy prawidłowo wykonać opatrunek medyczny, ale same miały możliwość bandażowania  i usztywniania (za pomocą szyny) kończyn.

Mali ratownicy

Ważnym elementem szkolenia była nauka ułożenia osoby poszkodowanej w pozycji bocznej, a pod okiem instruktora dzielnie ćwiczyły bezpieczne ułożenie ciała. Zdobyta wiedza i ćwiczenia praktyczne sprawiły, że dzieci poczuły się „małymi ratownikami”. Najlepiej świadczą o tym dyplomy „Bardzo dzielnego ratownika”, które każdy otrzymał.

Mamy nadzieję, że dzięki takim zajęciom dzieci będą miały większą świadomość w udzielaniu pierwszej pomocy.