Na dzisiejszych zajęciach Pszczółki doskonaliły umiejętność rozpoznawania i nazywania kolorów podstawowych. Dzieci utrwalały nazwy poprzez wskazywanie określonych przedmiotów w danym kolorze. Następnie brały czynny udział w niezwykłych eksperymentach z kolorami. Pszczółki mieszały kolory podstawowe w taki sposób, aby uzyskać odpowiedni  kolor pochodny. Na zakończenie zajęć przedszkolaki wykonały pracę plastyczno-techniczną pt. "Mała zielona żabka".

Zobacz więcej:

Dzień Wiatru w Przedszkolach Niepublicznych „Smerfolandia” i „Bajkolandia”

„Kotki” w podróży do Afryki