Wiosenna łąka – Króliczki
Cele ogólne:
– Kształtowanie postawy badawczej wobec otaczającego świata przyrody, poznawanie i rozpoznawanie wybranych gatunków roślin i zwierząt, kształcenie umiejętności redagowania ustnych wypowiedzi na podany temat, przezwyciężanie uprzedzeń do niektórych zwierząt, rozwijanie wrażliwości słuchowe, posługiwanie się liczebnikami głównymi w dostępnym zakresie, rozwijanie sprawności manualnej.
Przewidywane osiągnięcia dziecka:
– rozpoznaje i nazywa wybrane rośliny i zwierzęta, wypowiada się na podany temat, identyfikuje dźwięki pochodzące z łąki, aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych, posługuje się liczebnikami głównymi, porównuje liczebność zbiorów, układa puzzle.
Poniżej linki do filmików:

{gallery}20192020/kroliczki/pracazdalna/20{/gallery}