Podczas zajęć dydaktycznych przedszkolaki z grupy ,,Dinusie” oraz ,,Lwiątka” dowiedziały się, jakie korzyści płyną z uprawiania sportu, poznały i nazywały akcesoria używane w różnych dyscyplinach sportowych, a także wypowiadały się na temat treści wysłuchanego wiersza. Nasi milusińscy poznali sposoby ochrony przed zarazkami, poszerzyły wiedzę na temat środków higienicznych potrzebnych do dbania o zdrowie. Rozwijały motorykę małą, spostrzegawczość oraz mowę komunikatywną wykonując zadanie w kartach pracy. Uwieńczeniem zajęć było wykonanie pracy plastycznej.