Zajęcia z języka angielskiego w Naszych Przedszkola opierają się o trzystopniowy kurs „English Play Box” przystosowany dla dzieci w wieku 3-6 lat. Dzięki różnorodnym materiałom, zarówno cyfrowym jak i papierowym i interesującej koncepcji metodycznej pozwala łączyć naukę języka z wesołą zabawą.

Zobacz więcej:

Rytmika w grupie Słoniki