Umiejętności społeczne wpływają na całe życie człowieka, dlatego ważne jest, aby już w okresie dzieciństwa podejmować aktywności wspierające te kompetencje. Odpowiedni rozwój umiejętności społecznych sprawia, że dzieci potrafią właściwie komunikować się, budować relacje, radzić sobie w sytuacjach stresowych, rozwiązywać konflikty, jak również pomaga to odnosić sukcesy, znosić porażki i odnajdować się w sytuacjach społecznych.
Każda chwila w życiu dziecka stwarza doskonałe okazje do nauki wielu ważnych umiejętności, dlatego w Przedszkolu Niepublicznym „Smerfolandia” w Lubawie zaczęliśmy cotygodniowe zajęcia prowadzone metodą Treningu Umiejętności Społecznych (TUS). Tematem przewodnim dzisiejszych zajęć była współpraca, działania drużynowe i właściwe radzenie sobie z porażką. Podczas przygotowanych aktywności przedszkolacy wzięli udział w zabawach, które miały uświadomić im, jak ważne jest budowanie poczucia przynależności do grupy czyli wspólne wykonywanie określonych zadań, wzajemne wspieranie się w trudnościach, słuchanie i poznawanie siebie nawzajem. Nasze TUSowe spotkanie dostarczyło dzieciom wielu pozytywnych wrażeń, pozwoliło cieszyć się wspólnymi sukcesami i przede wszystkim zrozumieć, że siła drzemie w grupie