,,Odkrywać, to znaczy wiedzieć to, co wszyscy widzą
i myśleć tak, jak nikt dotąd nie myślał”

Dzieci w wieku przedszkolnym są ciekawe świata. Doskonałym sposobem rozbudzania owej ciekawości są zabawy badawcze. Tym razem zgłębialiśmy tajemnice wody na przedszkolnym boisku na dachu. Dzięki zabawom badawczym dzieci uruchamiają swoją wyobraźnię, spostrzegawczość, koncentrację uwagi oraz wytrwałość, a także poszerzają swoją wiedzę.