Zajęcia otwarte w Gwiazdeczkach

Zajęcia otwarte 1

Tym razem ćwiczenia wyglądały zupełnie inaczej! Grupę Gwizdeczki odwiedzili rodzice. Okazuje się, że takie wspólne ćwiczenia są bardzo przyjemne – pobudzają dzieci do współpracy, ośmielają, pomagają w utrwalaniu schematu ciała, a przede wszystkim jednak pozwalają dziecku odczuwać prawdziwą radość z bycia razem z mamą, tatą lub babcią w przedszkolu!

28 marca w grupie „Gwiazdeczki” odbyły się zajęcia otwarte z udziałem rodziców. Zajęcia tego typu to jedna z form współpracy przedszkola z rodzicami, w czasie której mają oni okazję zapoznać się m.in. ze sposobami pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz przekonać się, jak wiele ich pociechy już potrafią zrobić. Przedszkolaki wraz z bliskimi mięli okazję wziąć udział w zabawach według Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne oraz według Metody Aktywnego Słuchania Muzyki Batti Strauss. 

Twórczy charakter zabaw i swoboda dziecka w działalności, dały maluchom pole do rozwijania aktywności, pomysłowości, sprawności i odpowiedzialności, co z kolei podniosło ich wartość, dało zadowolenie i radość. Rodzice mieli możliwość poznania reakcji dziecka na nowe sytuacje, jego sposobów komunikacji społecznej i radzenia sobie w grupie. Był to czas wspólnej, kreatywnej zabawy z dzieckiem i innymi uczestnikami grupy.

Dzisiejsze zajęcia pokazują, ile radości dzieciom i rodzicom daje aktywność ruchowa i wspólna zabawa w przyjaznej atmosferze.