Jednymi z zajęć specjalistycznych oferowanych przez nasze przedszkole są zajęcia prowadzone przez pedagoga specjalnego. Odbywają się one indywidualnie lub w parach w zależności od potrzeb. Tego typu zajęcia skierowane są do dzieci wymagających wsparcia na poszczególnych płaszczyznach rozwoju.

Pedagog specjalny dobiera tematykę i cele zajęć indywidualnie dla każdego dziecka, tak, by jak najskuteczniej wspierać jego rozwój. Wymaga to najczęściej dostosowania pomocy dydaktycznych nie tylko do wieku dziecka, ale także jego możliwości, potrzeb i predyspozycji. Dziś chcemy przybliżyć Państwu ten zakres naszej pracy, dlatego poniżej przedstawiamy przykładowe zestawienia ćwiczeń z zakresu motoryki małej. Każde ćwiczenie ma wspólny cel jednak zostało dostosowane do dzieci na różnych poziomach rozwoju.