Przedszkole „Bajkolandia” to przede wszystkim ludzie, którzy je tworzą!

Kadra pedagogiczna to jeden z wielu  atutów Przedszkola Niepublicznego „Bajkolandia”. Odpowiedni ludzie to najważniejsza sprawa w organizacji przedszkola! Wszyscy nasi nauczyciele posiadają wymagane przez MEN kwalifikacje zawodowe niezbędne do pracy w niepublicznych placówkach przedszkolnych. Jest to dla nas podstawowy warunek zatrudnienia, jednak nie jedyny. Uważamy bowiem, że istotą pracy wychowawczej jest pasja, zaangażowanie oraz ciepły stosunek do dzieci.

Zaangażowani specjaliści, którzy potrafią inspirować

Nasza kadra to zespół młodych, pełnych pasji i zaangażowania nauczycieli i specjalistów, takich jak

– oligofrenopedagog,

– logopeda,

– socjoterapeuta,

– pedagog specjalny

– psycholog,

– terapeuta TUS

Dbają oni o wszechstronny rozwój swoich wychowanków oraz o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Swoją pasją inspirują i motywują dzieci do poznawania świata oraz do odkrywania własnych talentów. Codziennie dbają o rozwój duchowy, emocjonalny i intelektualny dzieci, dając im gruntowne przygotowanie do dalszej edukacji wczesnoszkolnej.
Moi nauczyciele chętnie rozwijają swoje umiejętności co powoduje, że w swojej pracy wykorzystują najnowsze koncepcje i metody, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie.

Dyrekcja

Nauczyciele

Specjaliści

Pomoc nauczyciela