Jednym z obszarów z zakresu edukacji matematycznej, jaki poznają dzieci w wieku przedszkolnym, jest orientacja przestrzenna – czyli zdolność poznawcza umożliwiająca bycie świadomym swoich relacji z otoczeniem oraz z samym sobą. Orientacja w przestrzeni jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania dziecka w otaczającej rzeczywistości i stanowi kluczowy element w edukacji. Ważne jest, aby wprowadzać dzieci w świat pojęć związanych z funkcjonowaniem w przestrzeni społecznej już od najmłodszych lat.

A więc jak nauczyć przedszkolaki odróżniać stronę lewą od prawej, określać kierunki i ustalać położenie obiektów w stosunku do własnej osoby?

Dzieci najlepiej poznają przestrzeń poprzez działanie w niej, kiedy mogą czuć, obserwować i nazywać swoje doświadczenia. Dlatego w Przedszkolu Niepublicznym „Smerfolandia” w Lubawie organizujemy zabawy opierające się na sytuacjach poznawczych i zadaniach do wykonania, w które dzieci będą mogły się w pełni zaangażować.

Jednym z pierwszych kroków w rozwoju orientacji przestrzennej u Tygrysków było zrozumienie podstawowych pojęć przestrzennych, takich jak „nad”, „pod”, „przed”, „za”, „obok” czy „w środku”.