Dzisiejsze zajęcia miały na celu kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała, rozwijanie sprawności motorycznej w zakresie szybkości, skoczności, zwinności i zręczności, kształtowanie pomysłowości oraz inwencji twórczej, wzmocnienie napięcia mięśniowego, doskonalenie koordynacji ciała, poznanie własnego ciała oraz co najważniejsze odpowiedzialnego podejścia do ruchu i prawidłowego wykonywania ćwiczeń ruchowych. Należy bowiem pamiętać, że tylko prawidłowo wykonywanych ruch niesie za sobą walory zdrowotne, chroni przed kontuzją i przyczynia się do rozwoju całej jednostki.