Rytmika to jedne z ulubionych zajęć przedszkolaków. Dziś, jak co tydzień, dzieci z Przedszkola Niepublicznego „Smerfolandia” wzięły udział w zabawach ruchowych ze śpiewem. Podczas zajęć wykorzystane zostały instrumenty (bum bum rurki), dzięki którym przedszkolacy mieli możliwość samodzielnego odtworzenia usłyszanych rytmów. Zarówno muzyka, jak i taniec wspierają rozwój fizyczny i emocjonalny naszych pociech. Na cotygodniowych zajęciach zabawy rytmiczne, dopasowane do grupy wiekowej zachęcają do aktywności ruchowej, mają korzystny wpływ na motorykę oraz orientację przestrzenną. Doskonalą zdolność do rozpoznawania różnych dźwięków. Są doskonałą formą zdobywania umiejętności muzycznych, a także doskonalenia pamięci wzrokowej i słuchowej, poprzez zabawy ruchowe uwzględniające rytm muzyki (konkretny dźwięk odpowiada danemu zachowaniu dziecka, np. taniec na paluszkach/tupanie). Wykształcają też koordynację ruchową. Dzięki nowo poznanym piosenkom nasi milusińscy z ogromnym zainteresowaniem i radością uczestniczą w każdych kolejnych zajęciach, śpiewając i tańcząc.