„Idzie jeż,

Idzie jeż,

Może ciebie pokłuć też”.

Dzień Jeża w grupie „Żółwiki” to okazja do przybliżenia przedszkolakom tego interesującego i niesamowitego zwierzątka. Podczas zajęć przedszkolaki wysłuchały Wiersza H. Zdzitowieckiej pt. „Jeż”. Przedszkolaki dowiedziały się jak wyglądają jeże, co lubią jeść oraz gdzie mieszkają.  W czasie rozmów swobodnych dzieci potwierdziły, iż jeż czując zagrożenie życia w obronie zwija się w ciasną kulę strosząc przy tym swoje kolce. Dzień ten  był okazją do zabaw ruchowych oraz treningiem na doskonalenie umiejętności matematycznych w przeliczaniu listków.  „Żółwiki” doskonaliły zdolności manualne wykonując  dużego jeżyka z masy solnej, którą wyrabiały samodzielnie. Postać jeżyka dzieci udekorowały kolcami oraz pomalowały farbami. Na koniec zajęć przedszkolaki z ogromną radością wykonały własne jeżyki, które na dobre zadomowiły się w naszej sali.