Czytanie rozbudza ciekawość świata, stymuluje rozwój mowy,
buduje więź emocjonalną, rozwija wyobraźnię, poprawia pamięć oraz buduje czytelnika w przyszłości.

Grupa „Kotki” z Przedszkola Niepublicznego „Bajkolandia” w Lubawie brała udział w wewnątrzgrupowym projekcie edukacyjnym pt. „Czytamy razem z kotkiem Mruczkiem”. Celem projektu było: rozwijanie i promowanie czytelnictwa, włączenie rodziców w życie przedszkola, zachęcanie do głośnego czytania dzieciom, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych, tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela, wprowadzenie dziecka w świat literatury.

W trakcie realizacji projektu pomocnikiem przedszkolaków był pluszowy kotek Mruczek, który podróżował po domach dzieci. Kotek zaopatrzony został w grupowy album, w którym dzieci wraz z rodzicami dokonywali pamiątkowych wpisów dokumentujących wspólnie przeczytaną książkę. W efekcie powstały rysunki do przeczytanych utworów oraz umieszczone zostały zdjęcia dzieci z książką i kotkiem Mruczkiem.

Projekt  cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i sympatią ze strony dzieci. Udział w nim przyniósł wiele korzyści. Rozbudził pasję do słuchania czytanych bajek, przyczynił się do wspólnego spędzania czasu z rodzicami oraz dał ujście dziecięcej wyobraźni.

Dziękujemy Rodzicom oraz dzieciom za udział w projekcie.