Pierwszy tydzień września w grupie „Żółwiki” P.N. Bajkolandia w Lubawie to czas adaptacji, zapoznania z przedszkolem oraz nową salą dydaktyczną. Jest to okres niezwykle ważny. Podczas pierwszych zajęć „Żółwiki” skupiły się na kącikach tematycznych oraz zabawkach zamieszkujących przedszkolne półeczki. Przedszkolacy z grupy „Żółwiki” od samego początku wybrały sposób codziennych powitań ze swoim wychowawcą: piosenką oraz: tupotem stóp, tańcem połamańcem, zgrabnym ukłonem i szalonymi łokciami. Dzieci poznały zadania, które pełni dyżurny klasy. Z wielką dumą i radością noszą odznaki osoby odpowiedzialnej za codzienny porządek w naszej sali.
W prawidłowym funkcjonowaniu grupy niezwykle ważny jest KODEKS PRZEDSZKOLAKA. Ten usystematyzowany schemat zasad i reguł jest doskonałą formą pozytywnej atmosfery w grupie rówieśniczej. Podczas zajęć dzieci dokonywały prawidłowej oceny zachowań różnych sytuacji, jakie mają miejsce w codziennym życiu wybierając napis TAK lub NIE. Potwierdzeniem akceptacji KODEKSU PRZEDSZKOLAKA było przypieczętowanie go własną dłonią wcześniej umieszczoną na tacce z kolorową farbą.