Gwałtowność, niepohamowane wybuchy złości, gubienie i zapominanie różnych rzeczy, krótki czas skupienia oraz brak reakcji na przekazywane komunikaty czy niedokładne wykonywanie poleceń to tylko nieliczne przykłady, które mogą wskazywać na trudności w zakresie funkcjonowania umiejętności uwagi u dzieci. Okres przedszkolny to czas, w którym rozwija się ona najintensywniej, dlatego też ważne jest, aby dodatkowo wspierać tę zdolność u przedszkolaków. Oczywiście tego tematu nie pominęliśmy na TUSie, który systematycznie odbywa się w Przedszkolu Niepublicznym „Bajkolandia” w Lubawie. Podczas ostatnich zajęć dzieci aktywnie uczestniczyły w  ćwiczeniach wspierających ich koncentrację, skupienie oraz przerzutność uwagi. Okazało się, że najlepszym treningiem dla przedszkolaków jest zabawa, dlatego wszyscy pełni zapału brali udział w konkurencjach, próbowali wykonywać dwie czynności jednocześnie, pokonywali wyznaczona trasę, przekładali wybrane przedmioty i odtwarzali ustaloną sekwencję w szybkim tempie. Doskonalenie umiejętności uwagi, wykorzystując do tego zadania i ćwiczenia dostosowane do wieku i możliwości dziecka, pozwala mu świadomiej zdawać sobie sprawę z tego, co w danej sytuacji jest dla niego ważne, wartościowe i potrzebne, a co niebezpieczne lub mało przydatne. Potrafi skupić się nie tylko na własnych zadaniach, lecz również ze skupieniem słuchać poleceń innych :)