Podczas zajęć dydaktycznych „Pszczółki” z P.N. ‘Bajkolandia” w Lubawie rozmawiały o jesiennych spacerach po parku. Rozpoznawały gatunki drzew i ich owoce, zwracały uwagę na kształt liści. Przedszkolaki dzieliły nazwy drzew na sylaby i głoski. Przeliczały i segregowały jesienne dary. Nie mogło też zabraknąć lekcji gimnastyki, podczas której do zabawy wykorzystaliśmy piłki. Podsumowaniem zajęć była praca plastyczna- „Liściasty stworek”. To był bardzo intensywny dzień ale przyniósł naszym Pszczółkom wiele radości.