Przedszkole Niepubliczne „Bajkolandia” w Lubawie otrzymało dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”” w kwocie 2400,00 zł. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.